ul. Polna 22 A, 05 – 084 Leszno | telefon: 22 299 20 05; biblioteka@gminaleszno.pl

Zasady działania biblioteki od 8 czerwca

Data publikacji: 05/06/2020

SZANOWNI CZYTELNICY!
Informujemy, że od 8 czerwca do końca miesiąca wprowadzamy łagodniejsze zasady korzystania z Biblioteki Publicznej Gminy Leszno.

Otwieramy wolny dostęp do księgozbioru.
W bibliotece może przebywać jednocześnie 3 czytelników. Można również zamawiać książki telefonicznie lub meilowo.

Osoby wchodzące do biblioteki zobowiązane są do dezynfekcji dłoni przy wejściu, założenia rękawic ochronnych oraz posiadania ochrony zakrywającej usta i nos.

Godziny otwarcia bibliotek:
– Biblioteka w Lesznie: od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-17.00 tel. 22 299 20 05, biblioteka@gminaleszno.pl
– Filia w Zaborowie: poniedziałek, środa i piątek w godzinach 11.00-17.00
tel. 22 725 97 66, bibliotekazaborow@gminaleszno.pl
– Filia w Czarnowie: wtorek i czwartek w godzinach 13.00-17.00, tel. 22 796 22 93, bibliotekaczarnow@gminaleszno.pl

Zwrócone książki są ponownie dostępne po trzech dniach.

Opłaty za nieterminowy zwrot nie są naliczane przez cały czas trwania epidemii.

Do odwołania zawieszona jest praca w soboty.

Nie można korzystać z czytelni komputerowych, jak również z czytelni czasopism.

Nie ma możliwości korzystania z toalet w budynkach bibliotek.

Nie będą odbywały się spotkania i wydarzenia w budynkach bibliotek.

Wszystkie podejmowane przez nas działania podyktowane są dbałością o zapewnienie bezpieczeństwa zarówno czytelników jak i bibliotekarzy.

O kolejnych decyzjach będziemy informować na bieżąco.

Biblioteka Publiczna Gminy Leszno

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Leszno

ul. Polna 22 A,
05 – 084 Leszno

tel: 22 299 20 05
biblioteka@gminaleszno.pl