ul. Polna 22 A, 05 – 084 Leszno | telefon: 22 299 20 05; biblioteka@gminaleszno.pl

CZYTAK w bibliotece

Propozycja Biblioteki Publicznej Gminy Leszno dla osób niewidomych i słabowidzących W ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2019” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca pozyskaliśmy nieodpłatnie na podstawie umowy użyczenia, nowoczesne urządzenie CZYTAK 4 wraz z dostępem do książek w formacie mówionym.

Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zbiór książek będzie systematycznie powiększany dzięki działalności Stowarzyszenia „Larix. Zainteresowani czytelnicy biblioteki z dysfunkcją wzroku będą mogli wypożyczać Czytaka wraz z książkami wybranymi z katalogu. Katalog książek na Czytaka…

Cieszymy się, że przyjemność poznawania literatury polskiej i światowej będzie teraz dostępna dla osób, które nie mogą korzystać z drukowanych zasobów naszej biblioteki. We współpracy ze Stowarzyszeniem będziemy wciąż powiększać księgozbiór dostosowany dla osób z wadą wzroku. Czytaka mogą wypożyczać do domu wyłącznie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku, na zasadach określonych w regulaminie. Regulamin wypożyczania Czytaka 4.

CZYTAK jest urządzeniem prostym w obsłudze. Cechuje się dużą, wyraźną klawiaturą, jest przenośny, lekki, posiada zasilacz do ładowania oraz kartę pamięci, na której zapisuje się książki w formacie specjalnie przeznaczonym do odtwarzania na CZYTAKU. Teksy czytane są przez lektorów, możliwa jest regulacja głośności. Urządzenie można wypożyczać w Bibliotece Publicznej w Lesznie. Zapraszamy!

Partnerzy

Biblioteka Publiczna Gminy Leszno

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Leszno

ul. Polna 22 A,
05 – 084 Leszno

tel: 22 299 20 05
biblioteka@gminaleszno.pl