ul. Polna 22 A, 05 – 084 Leszno | telefon: 22 299 20 05; biblioteka@gminaleszno.pl

Współpraca

Biblioteka współpracuje z lokalnymi instytucjami:

  • Publiczne Przedszkola w Lesznie i Zaborowie
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  • Szkoły w Lesznie i Zaborowie
  • Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu
  • Świetlice gminne
  • Zespół Sportowo-Rekreacyjny

Biblioteka Publiczna Gminy Leszno

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Leszno

ul. Polna 22 A,
05 – 084 Leszno

tel: 22 299 20 05
biblioteka@gminaleszno.pl