ul. Polna 22 A, 05 – 084 Leszno | telefon: 22 299 20 05; biblioteka@gminaleszno.pl

O nas

Biblioteka jest obecnie instytucją kultury bardzo chętnie odwiedzaną przez mieszkańców naszej gminy, a także gmin ościennych. W jej skład wchodzą: Biblioteka w Lesznie oraz dwie filie biblioteczne: w Czarnowie i Zaborowie.

Biblioteka w Lesznie mieści się przy ul. Polnej 22 A, w obiekcie, w którym swoją siedzibę ma także publiczne przedszkole. W bibliotece zatrudnione są trzy osoby: na stanowisku dyrektora biblioteki – Bożena Sulik – kustosz biblioteczny, Mirosława Dymek – kustosz biblioteczny oraz Justyna Ulińska na stanowisku młodszego bibliotekarza, przebywająca obecnie na urlopie wychowawczym. Zastępstwo pełni Anna Głogowska – młodszy bibliotekarz. W bibliotece okresowo zatrudniane są osoby w ramach Robót Publicznych, które organizuje Powiatowy Urząd Pracy.

Biblioteka posiada czytelnię internetową z pięcioma stanowiskami dostępnymi dla użytkowników. Istnieje też możliwość kserowania oraz wydruków.

Filia w Czarnowie mieści się w budynku gminnym (dawniej przedszkole) i zajmuje lokal o powierzchni 52 m². Do dyspozycji czytelników jest 1 komputer z dostępem do Internetu. Można kserować i dokonywać wydruków komputerowych. Biblioteka posiada 1/3 etatu. Czynna jest we wtorki i czwartki w godzinach 13-18.

Filia w Zaborowie znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowie, z odrębnym wejściem do biblioteki od strony zachodniej. Powierzchnia lokalu to 62 m². Filia posiada 3/4 etatu.  Czynna jest: poniedziałek 10-18, wtorek 9-12, środa 10-18, piątek 9-17. Do dyspozycji czytelników są dwa komputery z dostępem do Internetu. Można kserować i robić wydruki. W filiach zatrudniona jest Mariola Łukasik na stanowisku kustosza bibliotecznego.

Biblioteka Publiczna Gminy Leszno spełnia funkcje lokalne mające na celu zaspokojenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy. Realizuje zadania gromadzenia i udostępniania materiałów bibliotecznych, udzielanie zainteresowanym wszechstronnej informacji i fachowego poradnictwa w doborze literatury. Organizację wewnętrzną biblioteki określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez dyrektora biblioteki.

Księgozbiór bibliotek- stan na 31.12.2019 r.

Biblioteka w Lesznie – 22.619 wol.

Biblioteka w Czarnowie – 6.063 wol.

Biblioteka w Zaborowie – 10.378 wol.

Księgozbiór ma charakter uniwersalny, który można ogólnie podzielić na:

  • literaturę piękną dla dorosłych (powieści obyczajowe, historyczne, sensacyjno-kryminalne, fantastyka)
  • literaturę piękną dla dzieci i młodzieży,
  • literaturę popularnonaukową,
  • duży wybór lektur szkolnych,
  • wydawnictwa o charakterze informacyjnym, słowniki, encyklopedie,
  • materiały regionalne na temat Gminy Leszno i okolic

Gromadzone i udostępniane są książki ze wszystkich dziedzin wiedzy, dla różnych grup użytkowników. Bogaty i stale uzupełniany jest księgozbiór popularnonaukowy, z którego często korzystają uczniowie, studenci oraz inni zainteresowani. Są to: kompendia i podręczniki z różnych dziedzin wiedzy takich jak: psychologia, filozofia, religioznawstwo, socjologia, polityka, ekonomia, prawo, matematyka, fizyka, chemia, biologia, medycyna, językoznawstwo, nauka o literaturze, geografia, historia. Oprócz książek w bibliotece znajdują się czasopisma. Biblioteka gromadzi też różne dokumenty dotyczące naszej gminy. Są to publikacje tematycznie związane z gminą Leszno, oraz książki napisane przez jej mieszkańców.

Użytkownicy (czytelnicy i internauci) zarejestrowani w bibliotece w Lesznie oraz filiach na koniec 2019 r. to 1786 osób, w tym 1749 czytelników. Najliczniejszą grupę wśród czytelników stanowią dzieci i młodzież ucząca się – 736 osób, osoby pracujące – 684 osoby, pozostali (emeryci, renciści, niezatrudnieni)– 329 osób.

W ciągu całego 2019 roku wypożyczono na zewnątrz 27.190 książek, na miejscu udostępniono 460 książek.  W bibliotekach odnotowano 21.098 odwiedzin.

W zakresie upowszechniania czytelnictwa i prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej biblioteka współpracuje z przedszkolami w Lesznie i Zaborowie, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym oraz ze szkołami. W miarę możliwości finansowych biblioteka organizuje spotkania autorskie z pisarzami. Gościliśmy m.in. Laurę Łącz, Dorotę Gellner, Ewę Chotomską, Grzegorza Kasdepkego, Joannę Olech, Krzysztofa Dworczyka, Małgorzatę Strękowską-Zarembę, Agnieszkę Frączek, Wojciecha Widłaka, Elizę Piotrowską, Annę Dziewit-Meller, Marcina Mellera, Ewę Woydyłło, Jarosława Kaczmarka, Agatę Tuszyńską, Annę Kamińską, Piotra Milewskiego.

Biblioteka organizuje również różnego rodzaju konkursy: plastyczne i literackie (poetyckie). 
Od 2010 r. pod honorowym patronatem Wójta oraz Rady Gminy Leszno, Biblioteka organizowała konkurs literacki. W latach 2010-2012 odbyły się  trzy edycje konkursu „O liść lesznowskiej topoli”. Adresowany był do mieszkańców gminy i miał na celu promowanie rodzimych talentów literackich. Pierwsza edycja nosiła nazwę ” Moja mała ojczyzna – Gmina Leszno”. W 2011 roku odbyła się II edycja tego konkursu pod nazwą „Moje Mazowsze…”. III edycja z 2012 r. nosiła nazwę „Moja miejscowość w baśni , legendzie i wierszu”. W latach 2013-2015 r. odbyły się kolejne 3 edycje konkursu „O Lesznowską Podkowę”. Tematem przewodnim I edycji  była poezja patriotyczna, II edycji „Moje wakacje” wyrażone fraszką, limerykiem lub moskalikiem, III edycji to poezja „Wokół książki”.

Biblioteka organizuje również okazjonalne kiermasze taniej książki pochodzące z darów od czytelników (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Majówka Zaborowska, festyny gminne i parafialne). Prowadzone są liczne zajęcia dla dzieci z przedszkoli gminnych w Lesznie i Zaborowie, a także dla uczniów szkoły podstawowej i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Lesznie. Dużą popularnością cieszą się warsztaty „Biblioteczne spotkania z rękodziełem”. Biblioteka nawiązała również współpracę ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Łubcu, gdzie bibliotekarka prowadzi zajęcia czytelnicze.

Biblioteka Publiczna Gminy Leszno

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Leszno

ul. Polna 22 A,
05 – 084 Leszno

tel: 22 299 20 05
biblioteka@gminaleszno.pl