ul. Polna 22 A, 05 – 084 Leszno | telefon: 22 299 20 05; biblioteka@gminaleszno.pl

Działalność

  • biblioteczny bookcrossing
  • Czytanie Narodowe
  • kiermasze książek
  • konkursy
  • lekcje biblioteczne
  • Odjazdowy Bibliotekarz
  • spotkania autorskie
  • warsztaty biblioteczne „Biblioteczne spotkania z rękodziełem” „warsztaty z programowania dla dzieci”
  • usługi reprograficzne
  • zajęcia czytelnicze

Biblioteka Publiczna Gminy Leszno

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Leszno

ul. Polna 22 A,
05 – 084 Leszno

tel: 22 299 20 05
biblioteka@gminaleszno.pl