ul. Polna 22 A, 05 – 084 Leszno | telefon: 22 299 20 05; biblioteka@gminaleszno.pl

WAKACYJNE GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEK

Data publikacji: 03/07/2020

LIPIEC –  SIERPIEŃ

Biblioteka w Lesznie:  poniedziałek 11:00 – 18:00, od wtorku do piątku 10.00-17.00
tel.  22 299 20 05, biblioteka@gminaleszno.pl

Filia w Zaborowie: poniedziałek, środa, piątek  10.00-17.00  tel. 22 725 97 66, bibliotekazaborow@gminaleszno.pl

Filia w Czarnowie: wtorek i czwartek 13.00-18.00  tel.  22 796 22 93, bibliotekaczarnow@gminaleszno.pl

 

  1. Wolny dostęp do księgozbioru po dezynfekcji dłoni przy wejściu  oraz posiadania ochrony zakrywającej usta i nos.
  2. Czytelnicy przebywający w bibliotece powinni zachować odpowiedni dystans.
  3. Można zamawiać książki telefonicznie lub mailowo.
  4. Zwrócone książki są ponownie dostępne po trzech dniach.
  5. Opłaty za nieterminowy zwrot nie będą naliczane przez cały czas trwania epidemii.
  6. Nie  można korzystać z czytelni komputerowych, jak również z czytelni czasopism.

7.Nie ma możliwości korzystania z toalet w budynkach bibliotek.

  1. Nie będą odbywały się spotkania i wydarzenia w budynkach bibliotek.

 

Wszystkie podejmowane przez nas działania podyktowane są dbałością o zapewnienie bezpieczeństwa zarówno czytelników
jak i bibliotekarzy. O kolejnych decyzjach będziemy informować na bieżąco.

Biblioteka Publiczna Gminy Leszno

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Leszno

ul. Polna 22 A,
05 – 084 Leszno

tel: 22 299 20 05
biblioteka@gminaleszno.pl