ul. Polna 22 A, 05 – 084 Leszno | telefon: 22 299 20 05; biblioteka@gminaleszno.pl

Sieć na kulturę

Miło nam poinformować, że Biblioteka Publiczna Gminy Leszno bierze udział w projekcie
„Sieć na kulturę” w podregionie warszawskim zachodnim, który jest finansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

logo sieć na kulturę

 

Projekt kierowany jest do gminnych samorządowych instytucji kultury (obejmuje instytucje
kultury prowadzone na szczeblu gminnym wyłącznie takie jak: ośrodki kultury, centra
kultury, domy kultury, biblioteki). Projekt jest realizowany przez Fundację Wspierania
Zrównoważonego Rozwoju.

Celem projektu jest:

  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych instytucji
    kultury poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10 – 18 lat poprzez
    prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
  • wyposażenie placówek Gminnych Samorządowych Instytucji Kultury w sprzęt
    komputerowy niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Leszno

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Leszno

ul. Polna 22 A,
05 – 084 Leszno

tel: 22 299 20 05
biblioteka@gminaleszno.pl