ul. Polna 22 A, 05 – 084 Leszno | telefon: 22 299 20 05; biblioteka@gminaleszno.pl

Programy i dotacje

Dotacja została „zrealizowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Wysokość dotacji i zakupy książek w ubiegłych latach:

2018 r. – 469 wol. nowości wydaw. za kwotę 10.000 zł

2017 r. – 679 wol. nowości wydaw. za kwotę 14.000 zł

2016 r. – 578 wol. nowości wydaw. za kwotę 12.000 zł

2015 r. – 582 wol. nowości wydaw. za kwotę 12.069 zł

2014 r. – 427 wol. nowości wydaw. za kwotę 9.000 zł

2013 r. – 405 wol. nowości wydaw. za kwotę 9.000 zł

2012 r. – 421 wol. nowości wydaw. za kwotę 8.500 zł

2011 r. – 262 wol. nowości wydaw. za kwotę 6.500 zł

2010 r. – 145 wol. nowości wydaw. za kwotę 3.300 zł

2009 r. – 171 wol. nowości wydaw. za kwotę 3.500 zł

Biblioteka Publiczna Gminy Leszno

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Leszno

ul. Polna 22 A,
05 – 084 Leszno

tel: 22 299 20 05
biblioteka@gminaleszno.pl