ul. Polna 22 A, 05 – 084 Leszno | telefon: 22 299 20 05; biblioteka@gminaleszno.pl

Program Rozwoju Czytelnictwa

 

Miło nam poinformować, że Biblioteka Publiczna Gminy Leszno otrzymała dotację w wysokości 7.750 zł na zakup nowych książek w ramach zadania: „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2. 0”.

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 został ustanowiony Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program składa się z 3 priorytetów. Operatorem Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych jest Biblioteka Narodowa.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2023
Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 8 000 zł, za którą zakupiono 268 książek.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2022
Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 11 000 zł, za którą zakupiono 393 książek.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2021
Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 7 750 zł, za którą zakupiono 315 książek.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2020
Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 5 500 zł, za którą zakupiono 240 książek.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2019
Na realizację w/w zadania otrzymaliśmy kwotę 8 140 zł, za którą zakupiono 330 książek.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2018
Uzyskaliśmy kwotę 10 000 zł, za którą zakupiono 469 książek.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2017
Otrzymaliśmy kwotę 14 000 zł, za którą zakupiono 679 książek.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2016
Na realizację zadania nasza biblioteka otrzymała 12 000 zł, za które zakupiono 578 książek.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2015
Uzyskaliśmy kwotę 12 069 zł, za którą zakupiono 582 książki.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2014
Uzyskana kwota  to 9 000 zł, za którą zakupiono 427 książek.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2013
Otrzymaliśmy kwotę 9 000 zł, za którą zakupiono 405 książek

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2012
Biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 8 500 zł. Za kwotę tę zakupiono 421 książek.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2011
Na zakup nowości biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 6 500 zł, za które zakupiliśmy 262 książki.

Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 2010
Biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 300 zł, za którą zakupiono 145 książek.

Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 2009
Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości  3 500 zł, za które zakupiliśmy 171 książek.

 

Biblioteka Publiczna Gminy Leszno

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Leszno

ul. Polna 22 A,
05 – 084 Leszno

tel: 22 299 20 05
biblioteka@gminaleszno.pl