ul. Polna 22 A, 05 – 084 Leszno | telefon: 22 299 20 05; biblioteka@gminaleszno.pl

Mała Książka Wielki Człowiek

Projekt dla bibliotek

Nasza biblioteka bierze udział w programie Mała Książka Wielki Człowiek realizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii.

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą.

Wyprawka dla Małego Czytelnika

W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę „Pierwsze czytanki dla…”, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę. Po zebraniu dziesięciu naklejek czytelnik zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

 

Szczegółowe informacje o programie znajdziecie u bibliotekarzy.

Biblioteka Publiczna Gminy Leszno

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.