ul. Polna 22 A, 05 – 084 Leszno | telefon: 22 299 20 05; biblioteka@gminaleszno.pl

Książka Roku 2020 – wystawa

Data publikacji: 07/05/2021

Jak co roku Polska Sekcja IBBY – Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych przyznała nagrody w konkursie “Książka Roku”

Kategorie

W konkursie przyznawane są nagrody w 3 kategoriach:

  • pisarz (dwie równorzędne nagrody – za książkę dla dzieci i za książkę dla młodzieży, tekst dotąd niepublikowany)
  • ilustrator (dwie równorzędne nagrody – za książkę obrazkową  oraz za ilustracje i koncepcję graficzną, ilustracje dotąd niepublikowane, tekst może być wznowieniem lub przekładem z języka obcego)
  • upowszechnianie czytelnictwa – tu nagrody otrzymują osoby fizyczne lub prawne, działające wyjątkowo aktywnie na rzecz upowszechniania czytelnictwa i promocji książki dla młodego czytelnika.

Wystawa

W trakcie Tygodnia Bibliotek (8-15 maja) wystawę będzie można zobaczyć w Bibliotece Publicznej Gminy Leszno. Jednocześnie udostępniamy ją w formie slajdów online.

 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Leszno

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Leszno

ul. Polna 22 A,
05 – 084 Leszno

tel: 22 299 20 05
biblioteka@gminaleszno.pl