ul. Polna 22 A, 05 – 084 Leszno | telefon: 22 299 20 05; biblioteka@gminaleszno.pl

Koncert Olega Dovgala – nagrany w Filharmonii Lwowskiej w warunkach wojennych

Data publikacji: 08/03/2022

W dniach 04 -11 marca 2022 miał koncertować w Polsce wirtuoz gry na fletni Pana – Oleg Dovgal ze Lwowa. Artysta zaplanował “trasę” z okazji Dnia Kobiet – niestety jego przyjazd w w bliżej nieokreślonym czasie będzie niemożliwy. Z powodu agresji rosyjskiej na Ukrainie wprowadzono stan wojenny, a co za tym idzie – powszechną mobilizację mężczyzn.

Materiał filmowy z utworami, które miały być wykonane w czasie jego pobytu w Polsce, Oleg Dovgal nagrał we Lwowie w jednej z kameralnych sal koncertowych Filharmonii Lwowskiej, ale ze zrozumiałych względów bez udziału publiczności i jak widać na filmie – w warunkach zbliżonych do konspiracyjnych.

Biblioteka Publiczna Gminy Leszno

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Leszno

ul. Polna 22 A,
05 – 084 Leszno

tel: 22 299 20 05
biblioteka@gminaleszno.pl