ul. Polna 22 A, 05 – 084 Leszno | telefon: 22 299 20 05; biblioteka@gminaleszno.pl

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w 13 bibliotekach publicznych województwa mazowieckiego, w tym w naszej bibliotece.

Jego celem jest wdrożenie e-usług bibliotecznych – nowych lub ulepszonych w stosunku do obecnych oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do placówek. Modernizacja strony internetowej, z zastosowaniem rozwiązań responsywnych a także przygotowanie nowej wspólnej strony internetowej z aplikacja mobilną, obejmującą wspólny kalendarz wydarzeń. Działania te ułatwią Państwu dostęp do informacji o zasobach i wydarzeniach
w lesznowskiej bibliotece a korzystanie z usług będzie bardziej niż dotychczas przyjazne. Umożliwią one:

  • wypożyczanie e-booków przez stronę internetową
  • rezerwację zbiorów bibliotecznych on-line z powiadamianiem sms
  • powiadamianie sms o zbliżającym się terminie zwrotu książki, audiobooka lub filmu
  • korzystanie z katalogu on-line z personalizacją konta
  • zgłaszanie propozycji zakupu do zbiorów
  • korzystanie z kalendarza wydarzeń z aplikacją mobilną

Usługi zostaną uruchomione od 1 stycznia 2020 r.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-20120 a dofinansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej  w wysokości 99 009 zł.

Biblioteka Publiczna Gminy Leszno

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Leszno

ul. Polna 22 A,
05 – 084 Leszno

tel: 22 299 20 05
biblioteka@gminaleszno.pl