ul. Polna 22 A, 05 – 084 Leszno | telefon: 22 299 20 05; biblioteka@gminaleszno.pl

Czytanie Narodowe 2019

Data publikacji: 25/11/2019

Już po raz trzeci nasza biblioteka włączyła się do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, która odbyła się 7 września 2019 r. Miejscem spotkania był Gminny Ośrodek Kultury w Lesznie.

Co roku od 2012 r. czytane są publicznie różne dzieła literackie wybierane do wspólnej lektury w drodze głosowania czytelników. Akcja ta odbywa się pod  Honorowym Patronatem  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Każdego roku ten dzień jest świętem polskiej literatury, ale w roku jubileuszowym 70 – lecia działalności Biblioteki Publicznej Gminy Leszno był dniem szczególnym również dla biblioteki.

Po powitaniu gości przez Pana Michała Dominiaka – Przewodniczącego Rady Gminy Leszno i Bożenę Sulik –  dyrektor biblioteki obejrzeliśmy prezentację biblioteki, zarys jej historii i działania. Następnie bibliotekarze i czytelnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy i kwiaty. Bibliotekarki: Mirka Dymek, Mariola Łukasik i Anna Głogowska otrzymały podziękowania za pracę i zaangażowanie włożone w promocję kultury, książki i czytelnictwa wśród mieszkańców gminy.

Uhonorowano też czytelniczki, które w ciągu ostatnich pięciu lat wypożyczyły z biblioteki najwięcej książek. Prym w tej dziedzinie wiodą panie: Agata Gawryś, Wiesława Głowacka, Elżbieta Kuśmider, Elżbieta Michalska, Halina Mazur, Barbara Olek, Teresa Orzechowska, Mirosława Romanowska, Barbara Skowrońska i Izabela Staniszewska. Czytelniczki oprócz dyplomów i kwiatów, otrzymały pamiątkowe medale Najlepszego Czytelnika.

W tym roku czytaliśmy dwie nowele „Mój ojciec wstępuje do strażaków” Brunona Schulza i „Sawę” Henryka Rzewuskiego. Wyboru tekstów i reżyserii dokonała Pani Ewa Skórska, nauczycielka –  bibliotekarka ze szkoły podstawowej. 

W czytaniu wzięli udział: Jadwiga Czarnomska, Mirka Dymek, Krystyna Gierada, Damian Krzewiński, Lesław Kuczyński, Mariola Łukasik, Michał Maj, Tomasz Maj, Jolanta Malarowska, Krzysztof Michalski, Aleksandra Smolarek, Bożena Sulik, Irmina Żelewicz, Julian Żelewicz.

Pani Ewa Skórska, wyreżyserowała ciekawe przedstawienie, a czytający z wielkim artyzmem przeczytali wybrane teksty.

Uczestnicy wydarzenia mogli otrzymać pamiątkowe egzemplarze nowel z okolicznościową pieczęcią. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na tort jubileuszowy biblioteki

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za zaangażowanie w promocję czytelnictwa i polskiej literatury.  

Bożena Sulik

fot. Julia Hałubicka

Biblioteka Publiczna Gminy Leszno

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Leszno

ul. Polna 22 A,
05 – 084 Leszno

tel: 22 299 20 05
biblioteka@gminaleszno.pl