ul. Polna 22 A, 05 – 084 Leszno | telefon: 22 299 20 05; biblioteka@gminaleszno.pl

Biblioteka już otwarta!

Data publikacji: 12/05/2020

SZANOWNI CZYTELNICY!

Informujemy, że w porozumieniu z Wójtem Gminy oraz po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, 14 maja (czwartek) Biblioteka Publiczna w Lesznie oraz Filie: w Czarnowie i Zaborowie zostały otwarte dla czytelników.

Czasowo zmienione zostają zasady działania biblioteki:

  • w budynku biblioteki może przebywać tylko jeden czytelnik, książki można zamawiać telefonicznie, mailowo lub mogą być wybierane przez bibliotekarza na miejscu,
  • osoby wchodzące do budynku biblioteki zobowiązane są do dezynfekcji dłoni przy wejściu, założenia rękawic ochronnych oraz posiadania ochrony zakrywającej usta i nos,
  • czytelnicy nie mają wolnego dostępu do księgozbioru i pomieszczeń bibliotecznych,
  • książki można odbierać w godzinach pracy bibliotek:
   Biblioteka w Lesznie:
   od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-17.00 tel. 22 299 20 05, biblioteka@gminaleszno.pl
   Filia w Zaborowie:
   poniedziałek, środa i piątek w godzinach 11.00-17.00 tel. 22 725 97 66, bibliotekazaborow@gminaleszno.pl
   Filia w Czarnowie:
   wtorek i czwartek w godzinach 13.00 -17.00 tel. 22 796 22 93, bibliotekaczarnow@gminaleszno.pl
  • zwrócone książki są ponownie dostępne po czterech dniach,
  • terminy zwrotów wszystkich wypożyczonych książek są przedłużone do czasu otwarcia bibliotek w standardowym trybie,
  • opłaty za nieterminowy zwrot nie są naliczane przez cały czas trwania epidemii,
  • do odwołania zawieszona jest praca w soboty,
  • nie można korzystać z czytelni komputerowych, jak również z czytelni czasopism,
  • nie ma możliwości korzystania z toalet w budynkach bibliotek,
  • nie będą odbywały się spotkania i wydarzenia w budynkach bibliotek. 

Wszystkie podejmowane przez nas działania podyktowane są dbałością o zapewnienie bezpieczeństwa zarówno czytelników jak i bibliotekarzy.
O kolejnych decyzjach będziemy informować na bieżąco.

Biblioteka Publiczna Gminy Leszno

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna Gminy Leszno

ul. Polna 22 A,
05 – 084 Leszno

tel: 22 299 20 05
biblioteka@gminaleszno.pl