Regionalia

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Lista zbiorów dostępnych w bibliotece w Lesznie

tematycznie związanych z regionem

Książki

1.     Bibliografia Puszczy Kampinoskiej do 1990 rokuIzabelin: Kampinoski Park Narodowy, 2006. Nr inw.32366 

2.     Bielański Ryszard. „Góra -  Dolina” Adolf Pilch. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 2007. Nr inw.36529

3.      Dżyga Ewa. Przewodnik po przyrodzie krainy ChopinaWarszawa: Wydaw. KPN, 2010. Nr inw.35361, 35362

4.     Edukacja na terenach chronionych: edukacja jako narzędzie ochrony przyrody – materiały pokonferencyjne . Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, 2009. Nr inw.34443

5.     Ferchmin Marek Bibliografia Puszczy Kampinoskiej 1991 – 2000. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, 2009. Nr inw.34409

6.     Fijałkowski Stanisław. Babice i okolice: historia i dziedzictwo . Stare Babice: Omikron, 2013. Nr inw.39326

7.     Herz Lechosław Puszcza Kampinoska: przewodnik. Wyd. 2 aktualiz. Pruszków: Rewasz, 2006. Nr inw.30847, 30848, 31021, 31022, 32076, 32077, 32078, 34261

8.     Herz Lechosław. Puszcza Kampinoska: przewodnik. Pruszków: Rewasz, 2002 Nr inw.28952 

9.     Herz Lechosław. Przewodnik po Puszczy Kampinoskiej. Wyd. 3 zm. Warszawa: Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, 1990. Nr inw.25224

10.   Historia szkoły w Zaborowie. Cz.1. Zaborów: Zespół Szkół Publicznych
w Zaborowie, 2014. Nr inw.39237


11.   Kampinos – Palmiry . Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1977.
Nr inw.13960


12.  Kampinoski Park Narodowy. Herz Lechosław z zespołem aut. Warszawa: Wydawnictwo Voyager, 1993. Nr inw.24965

13.  Kampinoski Park Narodowy. Kampinos National Park.[Warszawa]: ADG Oficyna, [2007. Nr inw.37570, 37571

14.   Kampinoski Park Narodowy: 50 lat. Warszawa: Wydawnictwo Epograf, 2009. Nr inw.35761 

15.  Kampinoski Park Narodowy. T. 1. Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego.Praca zbiorowa pod red. nauk. Romana Andrzejewskiego. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, 2003. Nr inw.29277, 32148, 41122 

16.  Kampinoski Park Narodowy. T. 2. Społeczeństwo, przestrzeń, ekonomia. Praca zbiorowa pod red. nauk. Romana Andrzejewskiego. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, 2004. Nr inw.29278, 32149, 41123

17.  Kampinoski Park Narodowy. T. 3. Dzieje Puszczy Kampinoskiej i okolic. 
Cz 1
 . Praca zbiorowa pod red. nauk. Piotra Matusaka. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, 2005. Nr inw.31179, 32150, 41124

18.   Kampinoski Park Narodowy. T 3. Dzieje Puszczy Kampinoskiej i okolic. 
Cz. 2.
 Praca zbiorowa pod red. nauk. Piotra Matusaka. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, 2005. Nr. inw.31180, 32151, 41125


19.  Kobendza Jadwiga Puszcza Kampinoska. Wyd. 2 uzup. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1971. Nr inw.8644

20.  Koszada Jerzy. Grupa Kampinos”: partyzanckie zgrupowanie Armii Krajowej walczące w Powstaniu Warszawskim. Warszawa: Wydawnictwo J. M. Miedzianowskiego i K. A. Wasilewskiego, 1998. Nr inw.26445

21.  Koszada Jerzy. "Grupa Kampinos" : partyzanckie zgrupowanie Armii Krajowej walczące w Powstaniu WarszawskimWarszawa: ZP GRUPA, 2007. Nr inw. 34120

22.  Krajewski Kazimierz. „Doliniacy” 1943-1945.Warszawa: IPN, 2014. Nr inw.39686

23.  Krzyczkowski J. Konspiracja i powstanie w Kampinosie 1944. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1961. Nr inw.38605 

24.  Łada Marcin Szlakiem miejsc pamięci narodowej w powiecie warszawskim zachodnim. Ożarów Mazowiecki, 2014. Nr inw.38947, 38948, 39330

25.  Łaszkiewicz Tomasz. Opowieść kampinoska: 1944. Agencja Wydawnicza „Egros”, 2013. Nr inw.38419

26.  Łaszkiewicz Tomasz. Opowieść kampinoska: 1944. Agencja Wydawnicza „Egros”, 2016. Nr inw.40642

27.  Marczewski Filip. Powiat Warszawski Zachodni: przewodnik subiektywny. Warszawa: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki: Agencja Wydawnicza "Egros", 2012. Nr inw.37947, 40243

28.  Medyński Kazimierz. Wojenne Łomianki: wspomnienia mieszkańców z lat 1939-1945. Warszawa: Wydawnictwo ZP, 2013. Nr inw.41119

29.  Misiak Jerzy. W gajówce patriotyzmu. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, 2009. Nr inw.35365

30.  Müller Joanna. Powiat Warszawski Zachodni. Kwidzyn: Vega Sudio  Adv., 2008. Nr inw.37594 

31.  Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny, Opiekunki Niepodległości.
Pod red. Urszuli Przymus OESSH.
Białystok-Wiersze: Wydawnictwo BUK, 2012. Nr inw.37629

32.  Nowak Szymon. Puszcza Kampinoska – Jaktorów 1944. Warszawa: Bellona, 2011. Nr inw.36678

33.  Okołów Grzegorz. Echo mazowieckiej kniei. Warszawa: Sport i Turystyka – Muza, 2004. Nr inw.31500

34.  Okołów Grzegorz. Kampinoski Park Narodowy. Warszawa: Multico, 1999.
Nr inw.28954, 28955


35.  Okołów Grzegorz. Kampinoski Park Narodowy. Warszawa: Multico,2007.
Nr inw.32226


36.  Omiljanowska M . ZaborówPolska: pałace i dwory. Warszawa: Sport i Turystyka – Muza, 2004, s. 251-252. Nr inw.31080 

37.  Owczuk Barbara. Żelazowa Wola: przewodnik. Warszawa: MUZA S.A. - Sport i Turystyka, 1995. Nr inw.24660

38.  15 lat ośrodków edukacyjnych w parkach narodowych: materiały pokonferencyjne . Izabelin, 2006. Nr inw.34320

39.  Podgóreczny Marian. Doliniacy.[Kraków]: Oficyna Wydawnicza Mireki, 2013.
Nr inw.38645


40.  Polak Józef Zbigniew. Impresje z Powstania Styczniowego. Ząbki: APOSTOLICUM, 2014. Nr inw.40641
28.  Powiat Warszawski Zachodni: monografia albumowa. Ożarów Mazowiecki: Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim, 2014. Nr inw.39637, 39638


41.  Reklewski Jan. A. Ryś w Puszczy Kampinoskiej. Warszawa: Kampinoski Park Narodowy, 2006. Nr inw.32084,32361

42.   Rola Kampinoskiego Parku Narodowego w zachowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej dawnych obszarów wiejskich: monografia pod red. nauk. Doroty Michalskiej- Hejduk i Anny Bomanowskiej. Łódź – Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, 2009. Nr inw.35765

43.  Rozdżestwieński Paweł. M Ułani Jazłowieccy: zarys działań pierwszego rzutu 14. Pułku ułanów Jazłowieckich w kampanii wrześniowej 1939 roku. Warszawa: ZP Grupa: przy współpr. Fundacji Polonia Militaris, 2008. Nr inw.33784

44.  Smoliński Jan. Region Błonie w walce z okupantem hitlerowskim 1939-1945. Błonie: Burmistrz Miasta i Gminy Błonie, 1994. Nr inw.32083, 34268, 34269, 34270

45.  Stare Babice na przestrzeni wieków . Praca zbior. pod red. Ewy Pustoły-Kozłowskiej. Stare Babice: Omikron, 2013. Nr inw.38464

46.  Twardowski Jan. Na plebanii w Lesznie. Warszawa, Leszno: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej: Wydawnictwo Lumen, 1996. Nr inw.33157

47.  Twardowski Jan. Przed kapłaństwem klękam….Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek: Leszno koło Błonia: wydawnictwo Lumen, 1996. Nr inw.34326

48.  Twardowski Jan. Rozmowy pod modrzewiem: ks. Jan Twardowski opowiada ks. Waldemar Wojdecki notuje. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1999.
 Nr inw.32189


49.  Waleriańczyk Edmund W. Jest takie miejsce na ziemi. T. 1. Leszno. Leszno: Urząd Gminy, 2010. Nr inw.35559, 35560, 35561, 37881

50.  Waleriańczyk Edmund W. Jest takie miejsce na ziemi. T. 2. Dzieje „Cukrowni Michałów” w Lesznie. Leszno: Urząd Gminy, 2012. Nr inw.37267, 37269, 37270

51.  Waleriańczyk Edmund W Jest takie miejsce na ziemi. T. 3. Pokłosie. Leszno: Urząd Gminy, 2014. Nr inw.39207, 39208, 39209, 39210, 39211

52.  Walka mieszkańców Ożarowa i okolic z okupantem w latach 1939-1945 .Ożarów: Koło Nr 7 „Jaworzyn” Okręg Warszawa – Powiat, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, 2006. Nr inw.34327

53.  Włodarczyk Jarosław. Szkice z Powstania Styczniowego w Puszczy Kampinoskiej. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, 2014. Nr inw.39693, 40644

54.  Wojdecki Waldemar. Dawne LesznoLeszno: Wydawnictwo Lumen, 1994.
Nr inw.29681, 31176, 33150


55.  Wojdecki Waldemar. Dobry pasterz ks. Jan Raczkowski 1914- 1990.Leszno: Wydawnictwo Lumen, 1994. Nr inw.31950, 33151

56.  Wojdecki Waldemar. Dzieje Leszna i Puszczy Kampinoskiej. Leszno: Wydawnictwo Lumen, 1998. Nr inw.26112, 26113, 26114, 26953, 26954, 28137, 32080 

57.  Zajączkowski Sławomir. Kampinos´44. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2014. Nr inw.39568


Foldery, mapy, artykuły z czasopism1.      Baraniewski Waldemar., Jaroszewski Tadeusz. SPałac Bershonów. Gazeta Stołeczna 1995, nr 54, s. 4

2.   Baraniewski Waldemar. Jaroszewski Tadeusz J. Zaborów. Pałace i dwory
 w okolicach Warszawy. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1992, s. 263-268.


3.      Baraniuk Anna, Lubański Andrzej . Sędziwe drzewa Puszczy Kampinoskiej.Puszcza Kampinoska 2002, nr 1, s. 3-7. 

4. Bobiński Janusz. Zabytki Puszczy KampinoskiejStolica 1965, nr 25, s. 6.

5. Ciesielski Kazimierz, Stangreciak–Tomaszewska Danuta . Harcerstwo
w Lesznie k.
 Błonia w okresie 1936-1939 i w 1945 r..Biuletyn Historyczny Chorągwi Stołecznej ZHP im. Bohaterów Warszawy 2003, nr 1(47), s.40-43.


6. Ginter W. Informator o Kościele Starokatolickim MariawitówPłock 1989. 
7. Gmina Leszno: plan Leszna, ZaborowaMapa Gminy.1:30 000. Warszawa 2001. 
8. Herz LechosławO Zaborowie. Puszcza Kampinoska 2004, nr 4, s. 13-16. 
9. Herz Lechoslaw . Z północy na południe przez puszczę (2). Z Posady Łubiec do Leszna. Zwiedzanie Leszna. Puszcza Kampinoska 2002, nr 2, s. 14-15. 
10.  Kolej wąskotorowa cukrowni „Michałów” w Lesznie koło Warszawy. Stalowe Szlaki: pismo o kolei.  2001, nr 1-2 styczeń – czerwiec, s. 2- 31. 
11.  Koszada Jerzy. Niepodległa Rzeczpospolita Kampinoska. Puszcza Kampinoska 2003, s. 20-22.  
12.  Krzyczkowski Józef. Wypad na Truskaw i Marianów. Konspiracja i powstanie
w Kampinosie 1944. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1961, s. 359-383.

13.  Laszczka Robert .: Zaborów. Leszno.[Folder]. Łabiszyn 2003. 
14.  Leszno [i okoliczne miejscowości]: mapa 1:100 000 (fragment), 1907 – [kserokopia] 
15.  Leszno . Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich.
Pod red. F. Sulimirskiego, B. Chlebowskiego, W. Walewskiego. T. 5. Warszawa 1884. 

16.  Nawrocki Leszek. Wrzesień 1939 r. w Puszczy Kampinoskiej. Puszcza Kampinoska 1992, nr 2, s. 4 – 5. 
17.  Łuszczewscy. http://dawnysochaczew.republika.pl/lszczwc.htm [dostęp 02.07.2007].
18.  Puszcza Kampinoska: mapa 1: 40 000. Warszawa: Wydawnictwo Kartograficzne ExpressMap Polska, 2006. Nr inw. 32440 
19.  Rutkowska Monika. Tajemnice parku Karpinek.... Nasza Gazeta Nr 0.2/2014, s. 9 . 
20.  Skiełczyński Zbigniew. Bitwa pod Budą Zaborowską 14 kwietnia 1863 r.[Izabelin]: Kampinoski Park Narodowy, [b.d.]. 
21.  Swat Tadeusz. Pamiątki Września 1939 r. w Puszczy Kampinoskiej.Niepodległość i Pamięć 1999, nr 15, s.177 – 206. 
22.  Świerdzewska I. Ksiądz sprawiedliwyIdziemy 2014, nr 23(455), s. 38-39. 
23.  Twardowski J. Wojdecki Waldemar. Trzy wiersze i trzy krótkie opowieści. Leszno: Wydawnictwo Lumen, 1996. 
24.  Waleriańczyk Edmund. Upływający czas i przemijanie to najpewniejsze atrybuty ziemskiej rzeczywistości. Gazeta Cukrownicza 2005, nr 8, s. 237-247. 
25.  Pokropiński Bogdan. Kolejka leśna Zamczysko. Puszcza Kampinoska 1995, nr 1-2,
s. 28-31. 

26.  Sprawa 10 maryawitów lesznowskich. Wiadomości Maryawickie 1913, nr 16,
s. 245-248. 

27.  Sprawa 10 maryawitów lesznowskich. Wiadomości Maryawickie 1913, nr 17, s.261-264. 
28.  Usiądek M. „Zamczysko” – XIII-wieczne grodzisko w Puszczy Kampinoskiej. Puszcza Kampinoska 2003, nr 3 – 4, s. 17 – 19. 
29.  Z życia Maryawickiego. Leszno . Wiadomości Maryawickie 1913, nr 15, s. 228-229.Czasopisma, biuletyny

1.      Bliżej Zaborowa: miesięcznik mieszkańców Zaborowa i okolicznych miejscowości. 2004 – 2007 (wybrane numery).
2.
      Informator Gminy Leszno: bezpłatny biuletyn UG Leszno. Miesięcznik 2004 – 2007 (wybrane numery).
3.
      Informator Gminy Leszno: bezpłatny biuletyn Urzędu Gminy Leszno. Kwartalnik 2008 – 2016.
4.
      Puszcza Kampinoska: kwartalnik Kampinoskiego Parku Narodowego. Red. Lubański A. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, 1992 – 2012.

Dokumenty elektroniczne

1.      Okołów G, Ferchmin M. (fitosocjologia): Kampinoski Park Narodowy,[CD-ROM]. [Izabelin], 2004. 
2.      Z łosiem w herbie – [film dokumentalny]. [ płyta DVD] 


Szukaj

Nasze placówki

 Biblioteka Publiczna
Gminy Leszno

biblio leszno 
Biblioteka w Lesznie

ul. Polna 22 A

telefon: 22 299 20 05

Godziny otwarcia:

pon. 11:00 - 19:00
wt.  09:00 - 17:00
śr. 11.00 - 19.00
czw. 9.00 - 17.00
pt. 9.00 - 17.00

 

Filia w Czarnowie

Czarnów 8

tel. 22 796 22 93


Godziny otwarcia:

wt. 13:00 - 18:00
czw. 13:00 - 18:00

 


Filia w Zaborowie

ul. Stołeczna 182

telefon: 22 725 97 66


Godziny otwarcia:

pon. 10:00 - 18:00
wt.  09:00 - 12:00
śr. 10.00 - 18.00
pt. 9.00 - 17.00

Kalendarz

November 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Licznik odwiedzin

Dziś 3

W tym tygodniu 3

W tym miesiącu 220

Wszystkich 31411

JoomBall - Cookies


Copyright © 2019 Fashion Line Rights Reserved.